Prodej výrobce technologií pro automobilový průmysl

Detaily případu

Majitelé zavedené slovenské společnosti s historií téměř 30 let se rozhodli prodat svůj podíl a přenechat vedení firmy mladším a motivovanějším majitelům.

  • Předmět prodej 100% podílu
  • Doba realizace 8 měsíců
  • Hodnota podniku 1 - 1,5 mil. €
  • Tržby podniku 2,2 mil. €

Průběh spolupráce

Předmětem prodeje byla zavedená slovenská společnost, dodávající technologie do automotive průmyslu. Majitelé, již v pokročilém věku, hledali možnosti vystoupení z firmy a možnosti odevzdání kormidla společnosti novým majitelům, kteří by společnost posunuli na další úroveň.

Společnost InBase pro majitele zpracovala obchodní případ, identifikovala několik vhodných zájemců, z kterých si nakonec majitelé vybrali současné majitele firmy. Společnost InBase s.r.o. vedla celý proces a zpracovala transakční dokumentaci. Transakce byla financována zčásti akvizičním úvěrem od bankovního ústavu Unicredit a.s. a zčásti z vlastních zdrojů kupujícího.

Vyhledání zájemce

Nalezení zájemce z naší databáze

Jednání s investorem

Vyjednávání o podmínkách transakce a součinnost při due dilligence

Příprava smluv

Příprava převodních dokumentů