Prodej rodinné firmy zaměřené na prodej šperků

Detaily případu

Majitelé úspěšné rodinné firmy se s námi rozhodli spolupracovat ve věci prodeje jejich společnosti, zaměřené na prodej šperků a obdobného zboží. Majitel – zakladatel společnosti firmu vybudoval „na zelené louce“, po 20-ti letech se následně rozhodl své dlouhodobé úsilí zpeněžit a dopřát si klidnější životní styl.

  • Předmět prodej 100% podílu
  • Doba realizace 6 měsíců
  • Hodnota podniku 20 - 30 mil. Kč
  • Tržby podniku 30 mil. Kč

Průběh spolupráce

Společnost byla dlouhodobě zisková a nebyla ovlivněna krizemi, což představovalo pro investory atraktivní příležitost stabilně ziskové akvizice. Společnost InBase identifikovala a přivedla k jednáním několik seriózních investorů, ze kterých nejlepší podmínky nabídl soukromý investor. Společnost InBase následně zabezpečila veškerý právní servis, přípravu transakční dokumentace a poskytla prodávajícímu podporu v samotné realizační fázi transakce.

Vyhledání zájemce

Nalezení zájemce z naší databáze

Jednání s investorem

Vyjednávání o podmínkách transakce a součinnost při due dilligence

Příprava smluv

Příprava převodních dokumentů