Ocenění společnosti

Ocenění společnosti

Valuace podniku

Stanovisko k hodnotě společnosti

Nejčastěji začnou otázku hodnoty firmy podnikatelé řešit až ve chvíli, kdy je napadne myšlenka o prodeji firmy.

Ideálně, by však každý majitel měl mít představu o tom, jaká je hodnota jeho firmy, ještě předtím, než se rozhodne firmu prodávat. Proces prodeje firmy je často náročný a pro prodávajícího může být velké zklamání, když zjistí, že zájemci o jeho firmu, si podíl v ní cení na úplně jinou hodnotu než očekával.

Tomu je možné předejít pokud víte jakou hodnotu můžete v momentě prodeje své firmy na daném trhu očekávat.

A s tím vám umíme pomoct.

Michal Volník - ocenění podniku

Tržní cena firmy

Jaká je skutečná tržní hodnota mé společnosti

InBase Advisory - valuace podniku

Hodnota firmy reprezentuje cenu, kterou můžeme považovat za nejpravděpodobnější na aktuálním trhu. Na druhé straně, hodnota společnosti často odráží subjektivní představu kupujícího, je tedy těžké ji definovat nějakými výpočtovými metodami.

Nejblíže k představě férové tržní hodnoty se dá dopracovat na základě dat a pozorování podobných transakcí. Proto právě díky datům a našim zkušenostem z prodeje firem různých velikostí a zaměření jsme schopni podívat sa na hodnotu firmy očima investorů a odhadnout, jakou hodnotu by ve Vašem podniku mohli vidět. Rádi Vám proto vypracujeme posudek ocenění společnosti pro jakýkoli účel budete právě potřebovat.

Pokud bude pro Vás nevyhnutný také znalecký posudek založený na komplexnějších výpočtech oceňovacích znalců, zajistíme ho ve spolupráci s našimi partnery v oblasti znaleckého oceňování firem.

Důvody pro ocenění

Proč si nechat zpracovat posudek tržní hodnoty společnosti?

Pro většinu majitelů firem je jejich firma tím nejcennějším aktivem, které mají. V případě, že v krátkodobém horizontu plánuje majitel firmu prodat, měl by vědět jaká je hodnota jeho firmy, jak se hodnota jeho firmy vyvíjí v čase a od čeho závisí. Reálná očekávání majitele mu pak pomůžou připravit svou firmu na prodej tak, aby měla co nejvyšší možnou hodnotu, případně si stanovit ideální moment pro prodej své firmy.

V neposlední řadě – díky informacím o hodnotě podílu ve své společnosti může být majitel v průběhu jednání s potenciálními kupujícími připravenější a mít navrch v jednáních. Známe situace, kdy ze dne na den přichází rozhodnutí o prodeji firmy, ať už se jedná o nenadálou nabídku na odprodej firmy, nebo změna životní situace. V takových situacích by měl být majitel připraven a hodnotu své firmy znát.

Nejčastější dôvody pro ocenění jsou:

  • příprava na proces prodeje třetí straně
  • jednání se společníkem o odkupu nebo odprodeji podílu
  • příprava firmy na maximalizaci její ceny
  • získání reálných cenových očekávání
  • stanovení ideálního momentu pro prodej

Máte zájem o posouzení hodnoty společnosti?

Zavolejte nám a domluvíme si další postup.